Święta DorotaŚwięta Dorota, dziewica, męczennica, ok. 300

Hagiografia katolicka zna pod tym imieniem: 2 święte i błogosławioną oraz 7 świętych i błogosławionego. Etymologicznie to imię greckie znaczy tyle, co

″dar Boży″.
Jest to zatem odpowiednik imion: Teodora i Bogdana.

Historia pokazała nam tak skromne o św. Dorocie informacje, ze moglibyśmy spokojnie ją pominąć. A jednak przypomnieć ją trzeba, gdyż kiedyś była ta święta bardzo popularna i powszechnie czczona. W Ojczyźnie naszej ma swoje świątynie i ołtarze a jej imię spotyka się coraz częściej. Święta należała do 14

″Wspomożycieli″,
czyli szczególnych patronów. Kult św. Doroty miał żywe odbicie w ikonografii chrześcijańskiej i był ulubionym tematem malarzy.

Martyrologium Rzymskie tak opisuje męczeńskie dzieje św. Doroty:

″W Cezarei, w Kapadocji, rocznica zgonu św. Doroty, dziewicy i męczennicy. Z wyroku Suprycjusza, namiestnika tej prowincji, najpierw doręczono na katowni, potem bito bardzo długo pięściami, a w końcu skazano na ścięcie, Na widok jej męczeństwa nawrócił się na wiarę młody mówca Chrystusową imieniem Teofil. Zaraz też męczono go okrutnie na katowni, następnie ścięto mieczem.″.

Opis śmierci św. Doroty pochodzi z czasów późniejszych. Do męczeństwa dołącza on legendę: Teofil miał zapytać świętą z ironią, czemu Dorocie tak śpieszno do śmierci. Ta miała mu na to odpowiedzieć:

″Bo idę do niebieskich ogrodów″.
Wówczas Teofil miał sobie zakpić ze Świętej:
″Gdybyś mi z Twoich ogrodów podarowała owoce lub kwiaty wtedy bym uwierzył″.

Zaledwie te słowa wypowiedział, zjawiło się pacholę z koszykiem najpiękniejszych kwiatów i dorodnych owoców, mimo że byłą zima (6 lutego). To miało stać się przyczyną nawrócenia Teofila. Przytaczamy tę małą legendę dlatego, że ma ona swoje odbicie w ikonografii, która św. Dorotę przedstawia zawsze z mieczem i koszem kwiatów.

Święta Dorota miała ponieść śmierć męczeńską za panowania cesarza Dioklecjana (284-305). Może nas zadziwi, dlaczego każde niemal męczeństwo poprzedzały tortury. Celem ich było wymuszenie na chrześcijanach wyparcia się wiary i odstraszenie innych od jej przyjmowania. Był to więc środek zastraszający oraz prewencyjny.

Z imieniem i dniem św. Doroty łączono w dawnej Polsce wiele przysłów, jak np.:

″Na dzień św. Doroty ma być śniegu pod płoty″.

Topografia polska zna kilkanaście miejscowości, które od imienia Świętej wywodzą swoją nazwę. Również w naszej literaturze pięknej nieraz spotykamy imię Doroty.


Litania do św. Doroty, dziewicy i męczennicy
| Start | Kancelaria | Intencje Mszalne | Czytanie na dziś | Kontakt |