Małżeństwo:


Dokumenty potrzebne do udzielenia sakramentu Małżeństwa:

- Metryka chrztu,
- Kurs przedmałżeński,
- Dokument z USC do śluby konkordatowego 
w 3 egzemplarzach,
- Dokument o uczestnictwie w spotkaniach 
w poradnictwie rodzinnym,
- Świadectwo wygłoszonych zapowiedzi.


| Start | Kancelaria | Intencje Mszalne | Czytanie na dziś | Kontakt |