Parafia św. Doroty w Wolanowie

Rys historyczny:
Miejscowość o nazwie Wola Kowalska notowana była w XV w., później Wola Orlikowska, Wola św. Doroty, Wola Nowa. Była ona własnością Pakoszów herbu Abdanko Miasto na prawie magdeburskim lokowane zostało w 1773 r. przez Stanisława Augusta Poniatowskiego na prośbę Ignacego Jankowskiego, pułkownika wielkiego koronnego.

Pierwotny kościół drewniany pw. św. Doroty i św. Jana Ewangelisty istniał około 1470 r. i wtedy też erygowano parafię. Kolejny kościół, również drewniany, był z fundacji Anny Kwaśniewskiej, miecznikowej stężyckiej, a zbudowany w 1749 r. W drugiej połowie XIX w. był powiększony o część murowaną. W początkach XX w. został powiększony o zakrystię przez ks. Adama Wąsa. Był świątynią orientowaną.

W 1996 r. został przekazany do Muzeum Wsi Radomskiej. Nowy kościół pw. św. Doroty, według projektu arch. Jacka Laskowskiego i arch. Jerzego Szczepanika-Dzikowskiego z Warszawy, zbudowany został w latach 1985-1987 staraniem ks. Bronisława Kowalskiego, a poświęcony w stanie surowym 20 grudnia 1987 r. przez bp. Mieczysława Jaworskiego, sufragana kieleckiego. Konsekracji dokonał 1 stycznia 1994 r. bp Edward Materski. Kościół jest budowlą z cegły i żelbetonu.Nazewnicza historia Wolanowa

Śp. ks. kan. Bronisław Kowalski

Śp. ks. Jan Łyczek - proboszcz parafii Wolanów w latach 1957 - 1981

Śp. ks. Adam Wąs - proboszcz parafii Wolanów w latach 1925 - 1938

| Start | Kancelaria | Intencje Mszalne | Czytanie na dziś | Kontakt |