Chrzest:


Dokumenty potrzebne przy zapisie dziecka do chrztu:

- Akt urodzenia dziecka z USC miejsca
urodzenia,
- Dokument o moralności chrześcijańskiej
rodziców chrzestnych, jeśli mieszkają
poza terenem parafii.


! ! ! ! Uwaga ! ! ! !

Po zaświadczenie, że można być ojcem lub matką chrzestną udajemy się do parafii na terenie której mieszkamy a nie z miejsca zameldowania.| Start | Kancelaria | Intencje Mszalne | Czytanie na dziś | Kontakt |