Chór parafialny

Śpiew towarzyszył wszystkim obrzędom kościelnym od dawna, co miało ogromne znaczenie w rozwoju liturgii na przestrzeni wieków. Dopuszczenie wiernych do śpiewania określonych fragmentów mszy i nabożeństw wymagało jednak skoordynowania i harmonii. Zajmowali się tym organiści, którzy kompletowali chóry i schole artystyczne. Powstanie naszego chóru datuje się na wrzesień 1972 roku. Jego założycielem był organista, pan F. Murawski. Proboszczem parafii był wówczas ks. Łyczek. Kilka lat później, w 1974 roku, funkcję organisty objął pan Stanisław Sijer, który przekształcił chór w trzygłosowy. W 1977 roku, z inicjatywy ks. Bogdana Nogaja, został zorganizowany nabór dzieci do pierwszej scholi parafialnej. Osobą prowadzącą scholę był ówczesny organista. Po kilku latach scholistki dołączyły do chóru kościelnego.

Głównym celem chóru było uświetnianie śpiewem uroczystości religijnych oraz propagowanie i popularyzowanie pieśni chóralnych.

W 1997 roku, w związku z odejściem pana Sijera na emeryturę., który prawie ćwierć wieku piastował funkcję organisty i dyrygenta chóru kościelnego, posadę tę objął jego syn, Piotr Sijer.

Starannie dobierany przez niego repertuar zaspokaja zapotrzebowania społeczne i własne ambicje zespołu. Z przyczyn obiektywnych, w niektórych okresach, liczba chórzystów zmieniała się, jednak stale znajdują się nowi chętni, by kontynuować tradycję śpiewu chóralnego w Wolanowie.

Z istnienia chóru zawsze dumny był wieloletni proboszcz parafii, ks. Bronisław Kowalski.| Start | Kancelaria | Intencje Mszalne | Czytanie na dziś | Kontakt |